5 điều mà iPhone khó có thể làm được

5 điều mà iPhone khó có thể làm được

Ở thời điểm hiện tại trước đà thăng tiến mạnh mẽ của các dòng Android, “táo khuyết” cũng bộc lộ rõ những hạn chế và thậm chí có những tính năng mà nó vẫn chưa có thể làm được.