Cách cập nhật biểu tượng cảm xúc trên iPhone


Remax Vietnam sẽ hướng dẫn cách cập nhật lựa chọn biểu tượng cảm xúc trên iPhone bằng cách cập nhật phần mềm hệ thống của bạn.

Cách cập nhật biểu tượng cảm xúc trên iPhone

Bước 1: Kết nối iPhone với bộ sạc để khi cài đặt bản cập nhật hệ thống, tốt nhất là đảm bảo rằng iPhone của bạn sẽ sạc đầy.

Bước 2: Mở Cài đặt > Chung (General).

Bước 3: Nhấp Cập nhật phần mềm (Software Update).

Cách cập nhật biểu tượng cảm xúc trên iPhone - 1

Bước 4: Chọn Install Now nếu có bản cài đặt. Nếu không có bản cập nhật khả dụng, bạn sẽ thấy thông báo Phần mềm của bạn được cập nhật (Your software is up to date).

Cách cập nhật biểu tượng cảm xúc trên iPhone - 2

  • Nếu thiết bị của bạn được cập nhật, bạn có sẵn các bản cập nhật biểu tượng cảm xúc gần đây nhất.
  • Các thiết bị iOS cũ hơn sẽ không nhận được hệ thống mới hơn và do đó, biểu tượng cảm xúc, cập nhật. Ví dụ: iPhone 4S không còn nhận được các bản cập nhật hệ thống và sẽ không nhận được các ký tự biểu tượng cảm xúc được phát hành sau iOS 9.3.5.

Bước 5: Đợi bản cập nhật của bạn tải xuống và cài đặt. Quá trình này có thể mất từ ​​20 phút đến hơn một giờ, tùy thuộc vào tốc độ kết nối của bạn và kích thước của bản cập nhật. iPhone của bạn sẽ khởi động lại trong quá trình cài đặt và logo Apple sẽ hiển thị khi được cài đặt.

Cách cập nhật biểu tượng cảm xúc trên iPhone - 3

Bước 6: Mở một ứng dụng sử dụng bàn phím của bạn. Khi bản cập nhật đã được cài đặt, bạn có thể kiểm tra các ký tự biểu tượng cảm xúc mới bằng cách mở bàn phím.

Bước 7: Nhấn nút biểu tượng cảm xúc. Bạn sẽ thấy điều này khi bàn phím mở trên màn hình của bạn, ở bên trái của thanh không gian. Nó trông giống như một khuôn mặt cười.

Cách cập nhật biểu tượng cảm xúc trên iPhone - 4

  • Nếu bạn đã cài đặt nhiều bàn phím, bạn có thể cần nhấn và giữ nút Quả cầu để chọn Biểu tượng cảm xúc.
  • Nếu bạn không thấy bàn phím biểu tượng cảm xúc, bạn có thể cần bật nó. Nhấn Cài đặt → Chung → Bàn phím → Bàn phím → Thêm Bàn phím mới → Biểu tượng cảm xúc.

Cách cập nhật biểu tượng cảm xúc trên iPhone - 5

>>> Cách đổi giao diện thanh chỉnh âm iPhone