Kiểm tra đầy đủ tính năng điện thoại Android với bộ USSD code ẩn


Hệ điều hành Android vẫn là một kho tàng bí mật để người dùng khám phá. Với những chiếc smartphone này, bạn có thể kiểm tra đầy đủ tính năng điện thoại Android với những lệnh sau

Kiểm tra đầy đủ tính năng điện thoại Android với bộ USSD code ẩn

Mã kiểm tra

Kiểm tra đầy đủ tính năng điện thoại Android với bộ USSD code ẩn - 1

Kiểm tra đầy đủ tính năng điện thoại Android với bộ USSD code ẩn - 2

Mã nhà phát triển

Kiểm tra đầy đủ tính năng điện thoại Android với bộ USSD code ẩn - 3

Mã cấu hình

Kiểm tra đầy đủ tính năng điện thoại Android với bộ USSD code ẩn - 4

>>> 5 trang web gửi tin nhắn SMS ẩn danh troll người khác